Ensinistrament

 

ARNAU NOGUER CALABÚS
Entrenador i educador caní amb positiu, molts anys d'experiència i continu contacte amb la Monique de Roeck, considerada de les millors ensinistradores del món.


Especialista en correcció de comportaments inadequats i en educació de cadells i gossos adults a domicili.


Tot en positiu.

Amb un gran control de la corretja, un bon timing, i una bona coordinació amb el gos durant l'entrenament.


La meva manera de treballar està inspirada en la Monique de Roeck, aplicant les mateixes bases per tenir un agradable i harmònica vida amb el gos.


La filosofia de treball es caracteritza en establir una confiança mútua, demostrant i creant respecte mutu, i ajudant-lo en tot moment: En una atmosfera de motivació, una de les principals eines que el guia aprendrà, és a entendre el seu llenguatge corporal per tal de mantenir una comunicació oberta i fluida, aconseguint una perfecta cooperació. Per això el guia serà capaç de treballar amb el seu gos quan vulgui i al nivell que desitgi, en qualsevol situació i context, gràcies a ser part d'aquest fantàstic equip: gos i guia!


L'ensinistrament i la correcció de conductes inadequades en positiu cobreix les necessitats per tenir un gos educat tant a casa com al carrer, i obedient al seu amo sense maltractar ni tiranitzar la mascota.

Treballem a partir de les seves pautes naturals, les capacitats cognitives i els seus estats emocionals per aconseguir una vida en harmonia dintre de la nostra societat. Això ho aconseguim amb 5 pilars bàsics que formen una filosofia de treball entre el propietari i la mascota:

- Confiança: La confiança ha de ser mútua en 2 direccions, el gos confia amb el guia/propietari, i el guia confia amb el gos.

- Suport: El gos no és un ésser que actuï autònomament, necessita el suport del seu guia. Ha de sentir, percebre que el guia està amb ell en tots els casos i situacions.

- Respecte: Ha de ser mutu i és indispensable, no hi ha d'haver una alfa ni un dominant, hi ha d'haver respecte. Per la força mai et guanyaràs el respecte.

- Motivació: Molt important. És contextual segons la situació. Hem de saber quins són els motivadors del nostre gos i l'ordre de més a menys importància per saber en quines situacions hem de fer anar uns o els altres.

- Comunicació: Hem de parlar el seu idioma i aprendre'l bé.
La motivació i la comunicació són les que constitueixen el programa option-no option per comunicar quines són les seves opcions en una determinada situació. (Una tècnica de la Monique De Roeck).


- Cooperació: Després de tot l'anterior podem tenir cooperació entre gos i guia i ens permetrà que el gos vulgui fer el que li diem en qualsevol moment, context i situació perquè: confia amb el propietari, se sent recolzat, respectat, motivat i, entén el que li demanem gràcies a la comunicació corporal que utilitzem, la canina.

Arnau Noguer i Amara empordacani monique de roeck