GRUP DE GOSSOS REACTIUS O AMB PORS I ORDRES BÀSIQUES

Destinataris: Totes les edats.

En aquest grup es treballarà com ajudar als gossos a superar les seves pors, i es donaran les eines i recursos als seus propietaris per poder-les solucionar, fet que comportarà millorar la vida del company de quatre potes. Algunes de les pors més freqüents són la por als trons i tempestes, als petards, a sorolls desconeguts, a aspiradores, rentadores, nens ...

També treballarem les reactivitats, sempre des del respecte i la seguretat dels demès. Les treballarem en grup de forma controlada i en positiu, però també donarem les pautes perquè de manera individual es treballi durant la setmana i permeti una millora del comportament i s’eviti la possibilitat de reincidir en situacions que siguin impossibles de treballar. Les reactivitats poden ser agressions cap a altres gossos, persecució de bicicletes, cotxes, gent que està corrent, gent gran que camina amb bastó...

Es treballarà l'olfacte i la propiocepció per millorar la capacitat de control de les emocions.

Abans d’ésser acceptat en el grup, es durà a terme una reunió prèvia per avaluar el grau de conducta inadequada del gos, i la possibilitat d'entrar en aquest grup o si primer s'han de fer una sèrie de sessions individuals.

Per a més informació podeu trucar al 669465618 (Arnau)

Normes:

El gos/sa ha d'anar lligat amb arnès i corretja

Cal portar premis alimentaris i dues joguines que l'hi agradin per premiar amb elles.

Es cobra el total del mes a la primera sessió.

En cas d'haver de suspendre la sessió per problemes climatològics o d'altres, es canvia el dia d'aquesta sessió, però en cap cas es retorna l'import proporcional.